Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

 

Poštovani korisnici,
Kada posetite Eter sajt i prilikom svake vaše kupovine važi pretpostavka da ste upoznati i da prihvatate uslove korišćenja koje ćemo vam detaljnije predstaviti u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

 

 1. OBAVEŠTENJA POTROŠAČIMA

 

Privredno društvo VIZ CONNECTION DOO BEOGRAD, poštujući svoje obaveze iz člana 13 i člana 27 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016), nastavljajući svoj dosadašnji trend strogog pridržavanja zakona u poslovanju daje svojim uvaženim potrošačima, koji kupuju proizvode preko ovog sajta sledeća

 

OBAVEŠTENJA

 •   - Sva obeležja robe, koja se potrošačima nude preko ove internet stranice su detaljno opisana i možete ih pronaći na ovom portalu
 •   - Svoju privrednu delatnost obavljamo pod poslovnim imenom PRIVREDNO DRUŠTVO VIZ CONNECTION DOO BEOGRAD;
 •   - Naš matični broj je: 20561955;
 •   - Naše poslovno sedište nalazi se na adresi: Bulevar Nikole Tesle 30A, Beograd-Zemun;
 •   - Naši brojevi telefona su: +381 11 3192688 , mobilni : +381 60 3941 328;
 •   - Naš broj faxa je: +381 11 2674 778;
 •   - U naše cene uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave, koje naši cenjeni potrošači mogu videti klikom na ovaj link [http://cityexpress.rs/cenovnik-domaci-transport-fizicka-lica/];
 •   - Sa načinom i rokovima isporuke potrošači se mogu detaljno upoznati u daljem tekstu ove stranice;
 •   - Za nesaobraznost proizvoda, koje budete primili u odnosu na one, koje ste naručili odgovaramo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, o čemu se detaljnije možete upoznati klikom na ovaj link [http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html];
 •   - Potrošači imaju pravo na odustanak od ugovora, a o uslovima, vremenskom roku, postupku i razumnim troškovima, koje je potrošač dužan da nam plati u slučaju da ostvaruje pravo na odustanak od ugovora.
 •   - Imamo zaključen ugovor sa kurirskom službom preko koje se može izvršiti povraćaj naših proizvoda u slučaju da budu ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na reklamaciju, a o cenovniku usluga dostave naši potrošači se mogu informisati klikom na ovaj link [http://cityexpress.rs/cenovnik-domaci-transport-fizicka-lica/];
 •   - U slučaju odustanka od ugovora potrošači su dužni da snose troškove povraćaja naručenih proizvoda.

 -  Proizvodi se naručuju putem korpe na ovoj internet stranici i nakon potvrde porudžbine isti se mogu opozvati u narednih 15 minuta, a nakon toga se više ne mogu opozvati. Ukoliko Online prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Kupca e-mail-om (ili telefonom) sa naznakom kasnije isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom dostupnih proizvoda Online prodavac poslaće kupcu e-mail o roku u kome će se izvršiti isporuku preostalih proizvoda.

Svi gore navedeni podaci, kao i podaci sa kojima se potrošači mogu upoznati ulaskom na svaki od gore naznačenih linkova predstavljaju sastavne delove ugovora o prodaji na daljinu.

 

 1. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naši uvaženi potrošači mogu proizvode, koje budu kupovali putem ovog internet sajta, plaćati na jedan od dva sledeća načina plaćanja, koje sami odaberu:

 •   - Pouzećem u gotovini
 •   - Virmanskim putem
 •   - Putem platnih kartica;

Plaćanje pouzećem u gotovini 

Plaćanje pouzećem vrši se tako što potrošači cenu naručenih proizvoda, kao i cenu dostave, ukoliko je vrednost porudžbine manja od 3.000,00 dinara, plaćaju u gotovini radnicima kurirske službe City Express d.o.o. odmah prilikom preuzimanja proizvoda.

Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u dinarskoj valuti.

Prilikom plaćanja radnici kurirske službe će predati potrošaču slip isečak, koji će predstavljati dokaz da su naručeni proizvodi isporučeni.

 

Plaćanje platnim karticama

Naši cenjeni potrošači mogu svoju narudžbinu platiti i koristeći sledeće platne kartice: MasterCard, Maestro, Visa, Amex.

Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online plaćanje.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.  Tako da niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju da budu ispunjeni uslovi za povraćaj novčanih sredstava, a koji uslovi su propisani na ovoj internet stranici, kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica bilo delimično bilo u celini, novčana sredstva će biti vraćena isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banca Intesa a.d. Beograd izvršiti povraćaj sredstava na račun korisnika e-kartice.

Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu Intesa banke, koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke:

Broj kartice

Datum isteka

CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa vaše kartice.

Unos i provera podataka isključivo se obavlja između korisnika kartice i Banka Inteze, a mi kao online trgovac nemamo uvid u podatke koji se razmenjuju.

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.

Potrošač koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko naše online prodaje tj. elektronske prodavnice mora ispunjavati sledeće uslove:

  - Potrošač mora imati otvoren korisnički nalog na našem internet portalu.

  - Isporuka naručenih proizvoda je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.

  - Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

 

 Virmansko plaćanje

U slučaju plaćanja virmanskim putem rok od 3 dana počinje da teče od momenta kada na naš račun bude u celosti prispeo novčani iznos, koji je plaćen putem naloga za prenos ili putem naloga za uplatu, a koji odgovara punoj vrednosti naručenih proizvoda i troškova transporta ukoliko ih bude bilo.

 

 1. POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi poštujemo privatnost naših kupaca i lične podatke naših kupaca ne zloupotrebljavamo ni na koji način.

Kako bismo na adekvatan način mogli da realizujemo kupoprodaju proizvoda, koje budete naručivali putem ove internet platforme, neophodno je da nam dostavite sledeće podatke:

 • Vaše ime i prezime;
 • Adresu stanovanja i adresu na koju će biti izvršena isporuka proizvoda ukoliko se razlikuje od adrese vašeg stanovanja;
 • Vašu e-mail adresu;
 • Broj telefona na koji vas možemo kontaktirati.

Obavezujemo se da ćemo sve podatke koje nam budete dostavili koristiti isključivo u cilju realizacije kupoprodajnog odnosa, zamene proizvoda, postupka reklamacije i drugih načina neophodnih za realizaciju kupoprodajnog odnosa.

Sve podatke, koje nam naši cenjeni potrošači dostave čuvamo u najvećoj tajnosti i činimo ih dostupnim isključivo našim zaposlenima i predstavnicima kurirske službe, koji isporučuju naručene proizvode.

Podatke naših potrošača čuvamo u elektronskoj zbirci podataka, koja je dostupna isključivo našim zaposlenima i isključivo u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa, koji se uspostavlja na ovoj internet platformi.

Dostavljanjem podataka naši potrošači se smatraju saglasnim sa činjenicom da će njihovi lični podaci biti obrađivani na gore navedeni način, kao i da su upoznati sa uslovima i načinom korišćenja kako je ovde navedeno.

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA 

Korisnici mogu povući svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti i to slanjem zahteva na e-mail adresu office@vizz-connection.com

 

 1. POSTUPAK I USLOVI REKLAMACIJE

 

U skladu sa članom 56, Zakona o zaštiti potrošača, trgovac obaveštava svoje cenjene potrošače o postupku reklamacije u kome mogu ostvariti svoja prava.

Potrošači koji kupuju svoje proizvode putem ove internet platforme ovlašćeni su da trgovcu podnesu reklamaciju radi ostvaraivanja svojih prava zbog nesaobraznosti isporučenih proizvoda, kao i u slučaju pogrešno obračunate cene naših proizvoda i drugih nedostataka na ambalaži naših proizvoda.

Molimo naše cenjene potrošače da pre potpisivanja potvrde o prijemu pošiljke provere da li su proizvodi, koji im budu dostavljeni, saobrazni proizvodima koje su naručili.

Ukoliko proizvodi poseduju bilo koji od nedostataka zbog kojih se može izjaviti reklamacija potrošači mogu izjaviti reklamaciju na sledeće načine:

 • telefonom na broj: +381 11 3192 688;
 • putem e-maila na adresu: office@viz-connection.com ;
 • pismeno preporučenom pošiljkom na našu adresu: Bulevar Nikole Tesle 30A, 11 070, Zemun, Beograd

U slučaju da reklamacije budu izjavljivane telefonom, neophodno je da potrošač nakon učinjene reklamacije pristupi u naše prostorije, gde će o izjavljenoj reklamaciji biti sačinjen i potpisan zapisnik.

Potrošači mogu izjaviti reklamaciju na kvalitet proizvoda u periodu u roka trajanja proizvoda koji je naznačen na samom pakovanju proizvoda ili na samom proizvodu. Rok trajanja od 24 časa za izjavljivanje reklamacije važi za reklamacije koje se odnose na oštećenja robe ili pošiljke vidljivih prilikom njihovog preduzimanja od strane kurirske službe. Potrošačima ćemo izdavati pisane potvrde ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Na izjavljene reklamacije potrošača odgovorićemo pismenim putem ili e-mailom u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

U odgovoru na izjavljenu reklamaciju donećemo odluku kojom prihvatamo ili odbijamo izjavljenu reklamaciju, u kojoj odluci ćemo navesti izjašnjenje o zahtevu potrošača, konkretan predlog za rešavanje reklamacije.

U slučaju da reklamacija bude usvojena o reklamaciji će biti rešeno u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

Rešavanje reklamacije izvršiće se na način kako je definisano u postupku za nesaobraznost proizvoda tj. ili povraćajem novca ili otposlanjem drugog proizvoda u zavisnosti od toga za koju opciju se potrošači odluče.

 

 1. SAOBRAZNOST PROIZVODA

Obaveštavamo naše cenjene potrošače da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača odgovaramo za nesaobraznost naših proizvoda, koje prodajemo putem ove internet stranice u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko je nesaobraznost naših proizvoda postojala u času prelaska rizika na potrošača;
 • Ukoliko se nesaobraznost naših proizvoda pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

U slučaju da je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru, nećemo odgovarati za nesaobraznost naših proizvoda.

U slučaju da naši cenjeni potrošači uoče bilo kakvu nesaobraznost isporučenih proizvoda mogu to prijaviti prema proceduri koju mogu u daljem tekstu.

U slučaju da u postupku reklamacije bude utvrđeno da isporučeni proizvodi nisu saobrazni onima koje je potrošač poručio, zamenićemo proizvod za drugi ili ćemo vratiti novac koji je potrošač platio za isporučeni proizvod, a prema proceduri za ulaganje reklamacije.

Imajući u vidu da naši proizvodi predstavljaju potrošnu robu za nesaobraznost naših proizvoda odgovaramo samo u okviru rokova trajanja naših proizvoda, koji rok trajanja je naznačen na pakovanju svakog pojedinog proizvoda.

 

 1. ODUSTANAK OD UGOVORA

Naši potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora na daljinu zaključenog putem ove internet platforme u roku od 14 dana od dana kada je naručeni proizvod, u pogledu koga se zahteva odustanak od ugovora, dospeo u vlasništvo potrošača, bez navođenja razloga.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta naših proizvoda, koji se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručenog proizvoda dospe u vlasništvo potrošača odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu putem ove internet platforme, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.

Posebni obrazac za odustanak od ugovora zaključenog putem ove internet platforme možete videti na kraju ovog odeljka.

Ukoliko izjava o odustanku od ugovora bude upućena nakon isteka roka od 14 dana od dana kada je naručeni proizvod, u pogledu koga se zahteva odustanak od ugovora, dospeo u vlasništvo potrošača, smatraće se da je ista neblagovremena i neće proizvoditi pravno dejstvo.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam bude poslata.

Izjava o odustanku od ugovora može se poslati na našu adresu: Bulevar Nikole Tesle 30A.

Izjava o odustanku http://bit.ly/IzjavaOOdustankuUgovora 

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju da potrošač odustane od ugovora izvršićemo povraćaj dobijenih sredstava u roku od 14 dana od dana kad budemo primili obrazac za odustanak od ugovora.

Povraćaj sredstava izvršićemo na isti način na koji je potrošač izvršio plaćanja u ugovoru od koga odustaje.

Ukoliko u roku od 14 dana, od dana kada budemo primili obrazac za odustanak od ugovora, ne budemo primili naručeni proizvod, u pogledu kog se zahteva odustanak od ugovora, povraćaj novca ćemo odložiti sve dok proizvod ne bude vraćen.

Takođe, u slučaju da je proizvodima u pogledu kojih se zahteva odustanak od ugovora, upotrebom smanjena vrednost odložićemo povraćaj dobijenih sredstava sve dok potrošači ne budu izvršili povraćaj naručenih proizvoda.

Nećemo prihvatiti odustanak od ugovora i izvršiti povraćaj sredstava ukoliko su sredstva za čišćenje i paste za zube korišćeni obzirom da je nakon njihovog korišćenja dalja prodaja na tržištu nemoguća, a samim tim tako korišćeni proizvodi nemaju nikakvu tržišnu vrednost, imajući u vidu da su ovi proizvodi podložni pogoršanju kvaliteta.

Posledice otkazivanja ugovora

U slučaju da je plaćanje izvršeno pouzećem u situaciji kada budu
ispunjeni svi potrebni uslovi za odustanak od ugovora novac ćemo
uplatiti na žiro račun potrošača koji on bude naveo u obrascu za
odustanak od ugovora u roku od 24 časa nakon što budu ispunjeni svi
uslovi za validan odustanak od ugovora.

 

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

 

U slučaju odustanka od ugovora potrošač je dužan da vrati naručene proizvode, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

U slučaju umanjenja vrednosti proizvoda, potrošač je dužan da iznos, za koji je umanjena vrednost proizvoda plati potrošaču u roku od 3 dana.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

 

 1. NAČIN I USLOVI ISPORUKE

Isporuka proizvoda, koji budu naručeni putem ove internet platforme biće izvršena na svim mestima na teritoriji Republike Srbije na kojima kurirska služba City Express d.o.o. vrši ovu isporuku.

Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme "Potvrdi", na e-mail adresu, koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, automatski dobijate potvrdni mail o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja i isporuku možete očekivati u roku od 3 radna dana.

U slučaju plaćanja platnom karticom rok od 3 radna dana počinje da teče od momenta kada budemo primili dokaz banke da je izvršena uplata za plaćanje platnom karticom.

Samo u slučaju nejasnoća ili bilo kakvih problema vezanih za vašu porudžbinu, kontaktiraće vas naš operater.

Rok isporuke porudžbina je 24 sata.

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od jednog dana. Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket i vidite da li slučajno postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

 

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi je da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Isporuka za narudžbine veće od 3.000,00 dinara je besplatna dok se isporuka za narudžbine čija je vrednost manja od 3.000,00 dinara plaća prema cenovniku kurirske službe, koja vrši isporuku i sa kojim cenovnikom se možete upoznati na sledećem linku https://cityexpress.rs/cenovnik-domaci-transport-fizicka-lica/

 

     
     
     
     
     
     
     

Uslov da uopšte dođe do isporuke je da se naši cenjeni potrošači saglase da će oni snositi sve troškove isporuke za narudžbine, čija je vrednost manja od 3.000,00 dinara.

Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru gotovinom.

Obaveštenje o ceni isporuke možete videti u korpi prilikom pregleda same korpe.

Obaveštenje o ceni isporuke će vam stići i na e-mail, prilikom uspešno obavljenog procesa poručivanja, zajedno sa specifikacijom porudžbine.

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA 

Korisnici mogu povući svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti i to slanjem zahteva na e-mail adresu office@vizz-connection.com